Jeżeli nie widzisz poprawnie tej wiadomości, kliknij tutaj.
Webinar Mobility & Zero Trust Architecture

Partner:

Potwierdzenie uczestnictwa

Potwierdzamy Państwa uczestnictwo w webinarium “VMware Solutions Day”.
Poniżej przesyłamy link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.

Start: 26 maja, środa o godzinie 10.00

  • Workspace ONE – Nowoczesne zarządzenie Android Enterprise, Apple IOS i Windows 10
  • Workspace ONE Access – bezpieczny dostęp do aplikacji firmowych i chmurowych, jak rozpocząć migrację w kierunku organizacji bez haseł
  • VMware Horizon dla rozwiązań Windows Virtual Desktop firmy Microsoft
  • VMware Carbon Black – nowoczesny EDR na stacje końcowe i zwirtualizowane Data Center

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja (akceptowane będą tylko rejestracje dokonane przy użyciu firmowych adresów e-mail) oraz otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. Po weryfikacji zgłoszenia otrzymają Państwo indywidualny link do spotkania on-line. Każdy uczestnik E-seminarium otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień.

Organizator:

Greeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nad Rzeczką 21 b, 03-257, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435724, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Warszawie, NIP 524-275-35-56, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.460 PLN