Jeżeli nie widzisz poprawnie tej wiadomości, kliknij tutaj.
Webinar Mobility & Zero Trust Architecture

Partner spotkania:

Potwierdzenie uczestnictwa

Potwierdzamy Państwa uczestnictwo w seminarium
“Virtualizacja Desktopów z VMware & Dell.
Kompleksowe rozwiązania VDI w środowisku HCI”
.
Poniżej przesyłamy link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.

Start: 23 czerwca, środa o godzinie 10.00

Agenda:

  • VMware Horizon 8 czyli praca zdalna w świecie mobilnym
  • VMware Horizon na platformie Microsoft Azure czyli Microsoft Windows Virtual Desktop w świecie hybrydowym
  • Data Center w architekturze HCI – czyli warstwa sprzętowo dla nowoczesnych aplikacji np. VMware Horizon
  • Data Center wg. DellEMC – VxRail Deep Dive
  • Pokaz – Kompleksowa architektura End User Computing VMware – Workspace ONE + Access + Horizon

Organizator:

Greeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nad Rzeczką 21 b, 03-257, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435724, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Warszawie, NIP 524-275-35-56, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.460 PLN