Jeżeli nie widzisz poprawnie tej wiadomości, kliknij tutaj.
Webinar Mobility & Zero Trust Architecture

Potwierdzenie uczestnictwa

Potwierdzamy Państwa uczestnictwo w warsztatach “Warsztaty – VMware Workspace ONE”.
Poniżej przesyłamy link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.

Start: 8 czerwca, o godzinie 10.00

Plan warsztatów:

  • Omówienie głównych funkcjonalności na podstawie konsoli zarządzającej VMware Workspace ONE UEM
  • Rejestracja urządzeń
  • Przetestowanie polityk na urządzeniach
  • Prezentacja Konsoli Workspace ONE Access
  • Skonfigurowanie Mobile SSO
  • Integracja z Salesforce

Wymagania

Od uczestników nie wymagana jest wcześniejsza wiedza na temat omawianych zagadnień, niezbędne do uczestnictwa w warsztatach będą urządzenia testowe mobile android lub iOS.

Organizator:

Greeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nad Rzeczką 21 b, 03-257, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435724, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Warszawie, NIP 524-275-35-56, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.460 PLN