Webinar Mobility & Zero Trust Architecture

Szanowni Państwo,

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do kluczowych aplikacji jest bieżącą potrzebą dla wszystkich firm zmuszonych do przystosowania się do pracy zdalnej podczas pandemii. Zmiana ta ujawniła słabości w operacjach IT i infrastrukturze biznesowej, zwłaszcza w zakresie obsługi obszarów i środowisk roboczych użytkowników końcowych.

Zapraszam na webinar, na którym zaprezentuję nowoczesną koncepcję cyfrowej przestrzeni roboczej firmy VMware Anywhere Workspace, uproszczającą zarządzanie urządzeniami i aplikacjami pracowników zdalnych.

Radosław Konieczny

Dyrektor ds. Sprzedaży Cyberbezpieczeństwa w firmie Greeneris

DOŁĄCZ BEZPŁATNIE

VMware Anywhere Workspace

Czyli platforma pracy w świecie mobilnym dla pracownika biurowego, terenowego lub produkcyjnego

Start: 20 STYCZNIA, CZWARTEK o godzinie 10.00

  • Workspace ONE –Nowoczesna platforma do zarządzania urządzeniami mobilnymi, przemysłowymi, przenośnymi oraz komputerami jak i ochrony danych firmowych w jednym
  • VMware Horizon – Rozwiązanie obniżające koszty utrzymania i zarządzania IT dzięki wirtualizacji stacji roboczych (VDI) oraz aplikacji (VDA)

Partner:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja (akceptowane będą tylko rejestracje dokonane przy użyciu firmowych adresów e-mail) oraz otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. Po weryfikacji zgłoszenia otrzymają Państwo indywidualny link do spotkania on-line.

Organizator:

Greeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nad Rzeczką 21 b, 03-257, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435724, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Warszawie, NIP 524-275-35-56, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.460 PLN