Webinar Mobility & Zero Trust Architecture

EUC Anywhere Workspace czyli jak rozwiązania technologiczne VMware wspierają pracę biurową, zdalną i hybrydową

Zapraszamy na darmowy Webinar w dniu 16.02.2022, godz. 10.00

Agenda:
1. Cyfrowe miejsce pracy & platforma Horizon – Tomasz Lorek, VMware
2. Anywhere Workspace, czyli platforma pracy w świecie mobilnym – Radosław Skoneczny, Greeneris

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja (akceptowane będą tylko rejestracje dokonane przy użyciu firmowych adresów e-mail) oraz otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. Po weryfikacji zgłoszenia otrzymają Państwo indywidualny link do spotkania on-line.

Organizator:

Greeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nad Rzeczką 21 b, 03-257, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435724, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Warszawie, NIP 524-275-35-56, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.460 PLN