Materiały z webinariów

VMware Solutions Day – Anywhere Workspace

 

Webinar: 13.10.2021

VMware Workspace ONE – Nowoczesne zarządzenie Android Enterprise, Apple IOS i Windows 10

Piotr Staś​ – Menedżer Działu Technicznego

Grzegorz Kluszczyk – Inżynier Systemowy

VMware Workspace ONE w oczach wielu ekspertów to najlepsza platforma zarządzania urządzeniami różnych producentów na rynku. Workspace ONE jest doskonałą bazą do wdrożenia architektury Zero Trust integrując w sobie mechanizmy do zarządzania oraz rozwiązania VMware, jak np. Access Management, Remote Access, Remote Management, Analityka Bezpieczeństwa a także rozwiązaniami innych dostawców na rynku.

Workspace ONE Access

Grzegorz Kluszczyk – Inżynier Systemowy

Bezpieczny dostęp do aplikacji firmowych i chmurowych, jak rozpocząć migrację w kierunku organizacji bez haseł. Podczas tej sesji chcielibyśmy przybliżyć technologię, która umożliwi pozbycie się całkowicie haseł z organizacji. Omówimy możliwości platformy Workspace One Access w dostępie do zasobów chmurowych, jak wykorzystać technologię Mobile SSO i Conditional Access abyśmy mieli pewność, że tylko właściwi pracownicy i ich urządzenia mają dostęp do zasobów firmowych znajdujących się w chmurach prywatnych, hybrydowych i publicznych. Pokażemy również jak przy wsparciu np .rozwiązania firmy HYPR pozbyć się haseł w dostępie do systemów operacyjnych np. Windows 10 tak aby pracownicy firmy nie musieli już nigdy więcej pamiętać haseł a ich praca stała się zdecydowanie bardzie efektywna i bezpieczna.

VMware Horizon dla rozwiązań Windows Virtual Desktop firmy Microsof

Łukasz Fortuna – Data Center Architekt

Windows Virtual Desktop to technologia, która zmienia sposób budowania środowisk wirtualizacji PC’tów czy dostarczania aplikacji w sposób wirtualny z chmury jaką jest Microsoft Azure. Wprowadzanie nowych możliwości w obszarze wirtualizacji desktopów np. Windows multi-session powodują, że rozwiązanie to staje się przystępne dla większości organizacji na świecie. Dodatkowo optymalizacja kosztowa rozwiązania oraz jego możliwości technologiczne i biznesowe znajdują uznanie wśród w coraz większej ilości firm. Firma VMware ze swoją platformą Horizon dodatkowo wzmacnia zalety tego rozwiązania dając właściwe narzędzie do budowania środowisk multi-cloud oraz zaawansowane narzędzia zarządzania środowiskiem VDI, które nie są dostępne w usłudze Microsoft. W czasie tej sesji przybliżymy i pokażemy zalety i możliwości wykorzystania obu platform w środowisku firmowym.

VMware Carbon Black – nowoczesny EDR na stacje końcowe i zwirtualizowane Data Center

Hunert Pietrzyk – Inżynier Systemowy

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w służbie cyberbezpieczeństwa? Czy systemy bezpieczeństwa są w stanie sprostać rosnącym zagrożeniom cybernetycznym w czasach gdy firmowe zespoły reagowania na incydenty są przeciążone? W przeciwieństwie do starszych produktów SIEM, Exabeam jest zbudowany od podstaw, aby sprostać potrzebom bezpieczeństwa w świecie dużych zbiorów danych, zagrożeń opartych na tożsamości i bolesnych niedoborów wiedzy wprowadzając rozwiązania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.