Materiały z webinariów

Innowacyjne systemy bezpieczeństwa IT na co dzień

 

Webinar: 14.10.2021

KnowBe4 – jak budować świadomość bezpieczeństwa w organizacji

Iwona Straus – Doradca Zarządu ds. Rozwoju Sprzedaży

Na obecnym poziomie rozwoju technologii internetowych to człowiek jest najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa, a budowanie świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego wśród ludzi jest największym wyzwaniem stającym przed organizacjami. W tym celu została stworzona platforma, przez światowych ekspertów, Budowania Świadomości Bezpieczeństwa firmy KnowBe4 (z ang. Security Awareness Training). Jej głównym architektem jest znany w środowisku bezpieczeństwa Kevin Mitnick.

Lookout – Mobile Threat Detection (Prevention)

Jarowsław Świechowicz – Dyrektorsprzedaży nowych technologii i usług

Sebastian Misiak – Inżynier Bezpieczeństwa

Technologia Mobile Threat Detection (MTD) pojawia się jako komponent umożliwiający implementację Zero Trust dla urządzeń z systemem iOS i Android. Malware przekazywany za pomocą SMSów, komunikatorów Whats Up, Messanger itp. lub systemy śledzące jak Pegasus to przykłady z milionów zagrożeń dla urządzęń mobilnych. MTD może dostarczyć ocenę urządzenia brokerowi zaufania w architekturze Zero Trust, który może zdecydować, czy zezwolić na dostęp do określonej aplikacji korporacyjnej. W dzisiejszym zdalnym środowisku bezpieczeństwo przedsiębiorstwa musi być u podstaw wszelkich procesów biznesowych. W celu ochrony danych firmowych, do których mają dostęp punkty końcowe poza granicami firmy, wymagany jest nowy model zabezpieczeń. Jako sprawdzony lider na rynku Mobile Threat Defense, Lookout oferuje model bezpieczeństwa dla nowoczesnego, pozbawionego granic, dostarczanego w chmurze i skupionego na prywatności świata.

Seclore & BoldonJames – jak klasyfikować i chronić dokumenty (dane) w organizacjach

Architekt rozwiązań IT/bezpieczeństwa​

Prezes Zarządu Greeneris Sp. z o.o.​

Seclore i Boldon James usuwają to, co było jedną z głównych barier w kompleksowej ochronie poufnych informacji tj. zawiłości technologiczne związane z adopcją i nauczeniem użytkowników w korzystaniu z technologii bezpieczeństwa. Połączone rozwiązanie umożliwia organizacjom bezproblemową identyfikację i oznaczanie poufnych informacji oraz automatyczną ochronę tych informacji dzięki szczegółowej kontroli wykorzystania i śledzenia, niezależnie od miejsca, gdzie znajduje się dokument firmowy. Możliwość klasyfikowania, ochrony i śledzenia dokumentów jednym kliknięciem, pomaga organizacjom wypełnić lukę w zabezpieczeniach i zapewnić zgodność z regulacjami.

Teramind – jedna platforma zaawansowanego bezpieczeństwa

Iwona Straus – Doradca Zarządu ds. Rozwoju Sprzedaży

User Activity Monitoring, Data Loss Prevention, User Behavior Analytics. Organizacje, które chcą chronić swoją własność intelektualną i poufne dane przed wpadnięciem w niepowołane ręce oraz chcąc zoptymalizować procesy i zmaksymalizować produktywność pracowników mogą to dziś zrobić za pomocą jednego narządza z jednym lekkim agentem na stacji końcowej. Platforma Teramind oferuje dziesiątki zaawansowanych funkcjonalności z różnych obszarów adresujących kwestie monitorowania i ochrony środowiska pracy użytkownika. Monitorowanie pracowników może zapewnić ciągłość biznesową identyfikując luki w procesach, takie jak nieproduktywna aktywność pracowników, nieefektywne aplikacje, zmarnowane godziny pracy, koszt projektu oraz zapobieganie wyciekom informacji i tworzenie wzorców zachowań pracowników i na ich podstawie budowania systemu ochrony. Teramind pozwala na nagrywanie wideo wszystkich działań pracowników, nagrywanie audio, nagrywanie sesji, niezmienne logi, alerty i opcjonalne wyszukiwanie OCR. Przy odpowiednim użyciu monitorowanie pracowników zwiększa zaangażowanie pracowników skutkujące wzrostem rentowności biznesu i daje gwarancję, że dane firmy są zawsze dobrze chronione.