VOD Webinar

Co dają nam testy penetracyjne serwerów i aplikacji webowych?

Przejdź na testy zautomatyzowane dzięki Ridge Security Ridgebot

Partnerzy
spotkania:

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na webinar poświęcony rozwiązaniu firmy Ridge SecurityRidgeBot.

Testy penetracyjne można nazwać etycznym hackingiem. Firma hakuje swoją sieć dokładnie w taki sposób, w jaki zrobią to włamywacze. Może dzięki temu sprawdzić czy zabezpieczenia, jakie posiada wystarczająco chronią sieć na wypadek próby włamania. Aktualnie można to zrobić w sposób całkowicie zautomatyzowany dzięki rozwiązaniu Ridge Security RidgeBot. Zaawansowane technologie AI firmy Ridge Security odtwarzają techniki stosowane obecnie przez hakerów. Zebrane informacje w czasie tych działań, rozwiązanie przekształca w zbiór narzędzi i technik, który każdego dnia powiększają zbiór o nowe zautomatyzowane metodologie testów penetracyjnych. Misją w Ridge Security jest poprawa bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach poprzez zmianę sposobu zarządzania i przeprowadzania testów bezpieczeństwa.
Testy penetracyjne powinno się przeprowadzać regularnie. Tylko wtedy można zapewnić spójne zarządzanie IT i bezpieczeństwem sieci. Dodatkowo testy penetracyjne dają firmie niesamowitą możliwość uczenia się, w jaki sposób nowo odkryte zagrożenia lub słabe punkty mogą być potencjalnie wykorzystane przez włamujących się.

Na webinarze dowiesz się:

 • Jak wykorzystać machine learning w identyfikacji realnych ścieżek ataku na przedsiębiorstwo.
 • Jak powstrzymywać ataki przed ich wydarzeniem się.
 • Jak zidentyfikować w czasie rzeczywistym ryzyko operacyjne dla organizacji.
 • Jak dzięki prostym instrukcją zamykać punkty wejścia dla hakerów do organizacji.
 • Jak dzięki RidgeBotowi weryfikować gotowość systemów secuirty, zespołów bezpieczeństwa do efektywnego odpierania zagrożeń.

Agenda

 • Poznaj rodzaje zagrożeń i nowoczesne sposoby zapobiegania incydentom
 • Ridge Security RidgeBot – poznaj narzędzie do automatyzacji testów IT
 • Live Demo Ridge Security RidgeBot
 • Q&A

Powody, dlaczego warto przeprowadzać testy penetracyjne:

 • jeśli naruszenia polityki bezpieczeństwa powoduje przerwy w działaniu aplikacji to bezpośrednim efektem będą konkretne straty finansowe albo zagrożenie reputacji firmy w postaci chociażby negatywnych publikacji w prasie czy Internecie. A to ewidentnie wpływa na lojalność klientów. Na firmę mogą być też z tego powodu nałożone grzywny i kary. Przeprowadzenie testu penetracyjnego pozwoli nam określić czy rzeczywiście takie nieprzyjemne konsekwencje nam grożą.
 • stała ochrona wszystkich danych jest niemożliwa do zrealizowania – instytucje przyzwyczaiły się do zapobiegania potencjalnym naruszeniom, instalując i utrzymując warstwy obronnych mechanizmów bezpieczeństwa, łącznie ze sterowaniem dostępem użytkownika, kryptografią, IPS, IDS i firewallem. Jednak stały proces przejmowania nowych technologii utrudnia zidentyfikowanie i wyeliminowanie wszystkich słabych punktów firmy i ochronę przed zdarzeniami związanymi z potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa. Nowe podatności są wykrywane codziennie, a ataki robią się coraz bardziej zaawansowane i sprytniejsze
 • testowanie penetracyjne identyfikuje i szereguje zagrożenia bezpieczeństwa pod kątem ważności. Wyniki testowania pomagają ocenić ryzyko i umożliwiają specjalistom od zarządzania IT i od systemów bezpieczeństwa uszeregować metody naprawy.

Ridge Security

Ridge Security jest firmą z siedzibą w Kalifornii w Stany Zjednoczonych, świadczącą usługi komputerowe i sieciowe obejmujące testowanie aplikacji internetowych i serwerów oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury sieciowej.

RidgeBOT

RidgeBOT to narzędzie, które oferuje platformę do w pełni zautomatyzowanych zaawansowanych testów penetracyjnych serwerów i aplikacji webowych, która wspiera bezpieczeństwo cybernetyczne w organizacji w zakresie infrastruktury serwerowej i aplikacji webowych. Platforma zapewnia DevOps możliwość weryfikacji realnego stanu zabezpieczeń zarówno serwerów, na których realizowane są usługi jak też samych aplikacji webowych. Weryfikacja stanu zabezpieczeń i ryzyka jest realizowana w oparciu o realne metody ataków, które producent udostępnia w postaci kontrolowanych i w pełni bezpiecznych testów penetracyjnych, wykonywanych automatycznie, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy przez operatora platformy a wynikiem jej działania jest szczegółowy raport zawierający wykryte podatności, ale nade wszystko szczegółowo opisane metody kompromitacji zabezpieczeń serwerów i aplikacji webowych.

Zarejestruj się

Aby otrzymać dostęp do materiałów wideo należy wypełnić formularz zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymają Państwo indywidualny link do odtworzenia nagrania.

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR | VOD

   

  DANE UCZESTNIKA


  Pola oznaczone znakiem * są wymagane